ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA
 na rok szkolny 2024/2025

Prosimy
        o zapoznanie się
        z harmonogramem    
       oraz zasadami rekrutacji 
       uzupełniającej

           

   

**********************************************************************************

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Rodzice zawierają umowę poprzez poniższy link:

                      kliknij: https://ubestrefa.pl/oferta/hyt8qs

 

Lekki tornister w naszej szkole – SP 28 Toruń

 

kliknij: Problem wagi ciężkiej


- Dekalog lekkiego tornistra

 

************************************************************************

Dziecięcy  Telefon  Zaufania  Rzecznika  Praw  Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim)

                             

kliknij:  

Aktualności