ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

SZKOŁA Z POZYTYWNĄ UWAGĄ

Gotowi na coś pozytywnego? To zaczynamy Pozytywną Uwagę 2023/2024!

Po poprzednich edycjach Pozytywnej Uwagi wiemy, że każda szkoła może być wyjątkowa. Nie walczymy o piękne sale czy nowoczesne pomoce naukowe, bo nie one są najważniejsze. Najważniejsi są ludzie, którzy wypełniają te sale – uczniowie, nauczyciele, rodzice. I to od nas wszystkich zależy jak dobrze będzie w szkole.

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji „Szkoła z Pozytywną Uwagą”. 

Akcja będzie trwała do końca roku szkolnego 2023/2024 i ma na celu rozwijanie motywacji i krytycznego myślenia u uczniów.

Chcemy, aby odkrywali swoje talenty i wartości, budowali swoją prawdziwą pewność siebie, by zaczynali już teraz stawiać mocne fundamenty, na których zbudują coś trwałego, na całe swoje dorosłe życie, a nie tylko na przysłowiowe „pięć minut” tu i teraz.

Za wszystkie próby i przejawy rozwijania swoich pasji i odkrywania siebie i swoich uzdolnień nauczyciele będą nagradzać Uczniów i Uczennice pochwałami i punktami dodatnimi wpisywanymi do e-dziennika Vulcan - ZACHOWANIE - kategoria POZYTYWNA UWAGA.

Z powodu przebywania w listopadzie większości uczniów na kwarantannie - akcja „Szkoła z Pozytywną Uwagą” będzie trwała w naszej szkole do końca pierwszego półrocza.

Na stronie akcji czytamy:

„Zaczynamy jak zwykle w listopadzie, ale gorąco namawiamy, by Pozytywna Uwaga towarzyszyła Waszej klasie i szkole przez cały rok. Chwalcie, zachęcajcie do dyskusji, nagradzajcie nie za wykucie materiału, ale za ciężką pracę i zaangażowanie. Na naszej stronie znajdziecie pomysły i gotowe scenariusze na lekcje jak budować relacje i rozwijać umiejętności miękkie. W tym roku stworzyliśmy Bazę pomysłów, gdzie pokazujemy jak kreatywnie angażujecie uczniów w odkrywanie siebie. Nie przestawajcie dzielić się z nami pomysłami na zajęcia, które wzbudziły dużo pozytywnych emocji. Nie muszą to być całe lekcje, czasem wystarczy coś, co zajmie uczniów na 10 minut i poprawi humor wszystkim.”
               – pozytywnauwaga.pl

Dodatkowo, by wzmocnić tę nić pozytywnej energii, zapraszamy Państwa do wpisywania  pochwał dla szkoły jako całości oraz poszczególnych pracowników. 

 Jeśli coś wzbudza Państwa uśmiech, jeśli coś się Państwu podoba, prosimy, napiszcie to! Wpiszcie nam pochwałę! Pozytywna energia wraca! 

Zajrzyjcie tutaj:

https://pozytywnauwaga.pl/o-nas/