ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

SUKCES JULII LEŃ – UCZENNICY KL. I W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ULMOWIE – RODZINA WCZORAJ I DZIŚ”

W dniu 12 grudnia 2023 roku w Muzeum Dzieduszyckich, mieszczącym się w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu koło Jarosławia, odbyła się organizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie uroczysta gala, podczas której miał miejsce finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w ramach cyklu edukacyjnego poświęconego Bł. Rodzinie Ulmów pod nazwą  „ULMOWIE – Rodzina wczoraj i dziś”.

Ze wszystkich zgłoszonych prac z całej Polski - a było ich 516 - praca plastyczna naszej uczennicy - Julii Leń, zdobyła wyróżnienie w II kategorii wiekowej.

Organizatorem konkursu był Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty.

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ze szkół podstawowych.

Główne cele konkursu obejmowały rozwijanie wśród dzieci i młodzieży empatii, wrażliwości oraz otwartości na drugiego człowieka. Dodatkowo, inicjatywa miała wzmacniać wartości rodzinne i podkreślać ich znaczenie we współczesnym społeczeństwie. Istotny aspekt konkursu stanowiły także kształtowanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej uczniów oraz promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

Wszystkie zgłoszone prace były interpretacją tematu konkursu oraz wybranych pojęć: rodziny, miłości, zaufania, przyjaźni, empatii w kontekście życia rodziny Ulmów.

Nasza uczennica, Julia Leń, wraz z Rodzicami i nauczycielem p. Renatą Waszkiewicz w dniu 12.12.2023 r. uczestniczyła w uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień, której towarzyszyły nie tylko pamiątkowe zdjęcia, ale również warsztaty plastyczne, w których uczestniczyli laureaci konkursu. W tym czasie ich opiekunowie mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Dworku Dzieduszyckich.

Musimy tu też pochwalić się, że praca plastyczna uczennicy Milenki Marchut z kl.I zakwalifikowała się do wystawy pokonkursowej.

Serdecznie gratulujemy Julii, Milence oraz pani Renacie Waszkiewicz i życzymy sukcesów w dalszych konkursach plastycznych.

Zapraszamy o obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagród przypominając, iż sejmik woj. podkarpackiego  ogłosił rok 2023 na Podkarpaciu Rokiem Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów z dziećmi, zaś 28 lipca 2023 r. Sejm RP ustanowił rok 2024 Rokiem Rodziny Ulmów.