ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Co nas wyróżnia

Drodzy Rodzice!

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, do której placówki ma uczęszczać Wasze Dziecko, pomyślcie o harmonijnym rozwoju Waszych pociech i wybierzcie naszą ofertę!

Nasza szkoła jest miejscem, w którym zapominamy to, co powtarza się codziennie, że jest tak źle, ciężko, trudno. Myślimy o tutejszym codziennym „zasiewaniu” i wierzymy, że wzejdzie. Że plon będzie dobry. Że warci będą wiele Ci, co stąd wychodzą - bo dadzą z siebie innym sporo. Wierzymy w to.

Staramy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym; miejscem, w którym każdy przedszkolak i uczeń może odkryć w sobie talent, zdobywać wiedzę; miejscem, do którego wróci, nawet wtedy, kiedy już w pełni rozwinie skrzydła. Jak się to dzieje? No, zwyczajnie. „Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym” - więc się daje.

Co nas wyróżnia?

 • Indywidualne podejście do ucznia
  • wpajamy uczniom wiarę w siebie – KAŻDY UCZEŃ JEST ZDOLNY!
  • dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości
  • dbamy, aby ocenianie ucznia służyło podejmowaniu przez niego dalszych wysiłków
   i wzmacniało potrzebę samodoskonalenia
  • dbamy o rodzinną atmosferę
  • pracujemy z uczniami zdolnymi i uczniami z trudnościami
  • pobudzamy kreatywność
  • aktywizujemy społecznie
  • dbamy o ścisłą współpracę z rodzicami
 • Nauczyciele z pasją. Nasza kadra:
 • jest dobrze wykształcona
 • stale się doskonali
 • jest twórcza
 • jest zaangażowana
 • jest otwarta na innowacje
 • zna i przestrzega prawa dziecka
 • współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów
 • Kameralność placówki eliminująca przemoc i agresję
  • nowoczesny wyremontowany budynek
  • bezpieczeństwo
  • kameralna społeczność szkolna
  • indywidualne podejście do dziecka (małoliczne klasy)
  • wygodne sale dydaktyczne
  • duża sala gimnastyczna
  • boisko sportowe i zaplecze sportowe
  • biblioteka
  • świetlica szkolna
  • piękne otoczenie w pobliżu zbiornika wodnego i place zabaw
  • nauka w systemie jednozmianowym
  • wsparcie pedagoga w rozwiązywaniu problemów
 • Zajęcia wspierające indywidualny rozwój dzieci
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: warsztaty, koła zainteresowań, SKS
  • udział w konkursach i zawodach na różnych szczeblach
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w nauce
  • więcej godzin matematyki i języka polskiego
  • codzienne wykorzystywanie technik cyfrowych w zdobywaniu wiedzy
  • praca metodą projektów
  • klasy wyposażone w tablice i monitory  interaktywne
  • stały dostęp uczniów do komputerów, projektorów, aparatów cyfrowych

Wzorcowym modelem absolwenta jest dla nas uczeń, który:

opanował fundamentalną wiedzę i umiejętności, jest odpowiedzialny, ma otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka, posiada wiarę we własne siły, potrafi się uczyć i jest ciekawy świata.