ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

UBEZPIECZENIE NNW PZU Edukacja

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków

Zgodnie z życzeniem i decyzją Rodziców, uczniowie PSP nr 4 oraz dzieci z Przedszkola nr 2 w Nisku w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczeni są w PZU.

Informujemy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) jest dobrowolną umową
i zawierane jest wyłącznie z woli i na życzenie rodziców.
 
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OWU /w załączniku lub w sekretariacie/ oraz sposobem postępowania w przypadku wystąpienia szkody.
 
Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod numerem 801 102 102, poprzez Internet lub odwiedzając najbliższy oddział PZU.
Konieczne jest wówczas podanie numeru polisy: 
10 33 90 25 34  i nazwy placówki:
                   
                       Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8, 37-400 Nisko
 
Suma ubezpieczenia: 16 100 zł, wariant II bis
 
Podstawowe świadczenia:
 • świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • assistance - zakres podstawowy

Dodatkowe śwadczenia:

 • świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja)
 • dieta szpitalna w wyniku NW
 • amputacja kończyny/częsci kończyny u dziecka z powodu nowotworu
 • śmierć w wyniku nowotworu złośliwego
 • śmierć dziecka z powodu wady serca
 • śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia
 • sepsa
 • dieta szpitalna z powodu choroby
 • śmierć w wypadku komunikacyjnym