ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

RAMOWY PLAN DNIA  W PRZEDSZKOLU
ROK SZKOLNY 2022/2023
 

Godziny

3 – 4 latki
Krasnale

Godziny

5 – 6 latki
Pszczółki i Biedronki

6:30

8:00

Schodzenie się dzieci.

Zabawy swobodne w grupie zbiorczej: zabawy dowolne podejmowane przez dzieci, wyzwalające ich  aktywność. zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.  Rozmowy indywidualne  i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci.

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci.

Zabawy swobodne w grupie zbiorczej: zabawy dowolne podejmowane przez dzieci, wyzwalające ich  aktywność, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.  Rozmowy indywidualne  i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci.

8:00 – 9:00

Czynności organizacyjne.

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

Śniadanie ok.8:20

Zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłku oraz porządek wokół siebie.

Zabiegi higieniczne po posiłku.

8:00 – 9:00

Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

Śniadanie ok. 8:30

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Zachowanie ciszy i spokoju   w trakcie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9:00–11:45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów tygodniowych oraz zajęcia językowe.

Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową  oraz grafomotorykę. Zajęcia językowe, umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery.

W tym 15 min.na : „Witaminka” – spożywanie owoców, uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

9:00 –12:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów tygodniowych oraz zajęcia językowe.

Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową  oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery.

W tym 15 min.na : „Witaminka” – spożywanie owoców, uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

11:45 -12:30

Przygotowania do obiadu.

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

Obiad ok. 12:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne po posiłku. Mycie zębów.

12:00 – 12:30

Przygotowania do obiadu.

Czynności higieniczne.

Obiad ok. 12:10

Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania się oraz kształtowanie czynności porządkowych. Mycie zębów.

12:30 – 14:00

Przygotowania do odpoczynku. Czynności samoobsługowe (rozbieranie).

Odpoczynek poobiedni - leżakowanie, relaks - wyciszenie, słuchanie bajek, muzyki o charakterze relaksacyjnym.

Czynności samoobsługowe (ubieranie, toaleta).

Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań.

12:30 – 13:00/13:30

Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań.

Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne  z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

14:00 – 14:30

Podwieczorek.

Zabiegi higieniczne przed i  po posiłku.

14:00 – 14:30

Podwieczorek.

Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

14:30 – 16:30

Zabawy wspomagane  przez nauczyciela, zabawy spontaniczne w ulubionych kącikach zainteresowań lub na powietrzu. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Kontakty indywidualne  z Rodzicami. Układanie i porządkowanie zabawek, porządkowanie sal. Rozchodzenie się dzieci.

Od 15:30 Zabawy swobodne w grupie zbiorczej: zabawy dowolne podejmowane przez dzieci, wyzwalające ich  aktywność. zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.  Rozmowy indywidualne  i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci.

14:30 – 16:30

Zabawy wspomagane  przez nauczyciela, zabawy spontaniczne w ulubionych kącikach zainteresowań lub na powietrzu. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Kontakty indywidualne  z Rodzicami. Układanie i porządkowanie zabawek, porządkowanie sal. Rozchodzenie się dzieci.

Od 15:30 Zabawy swobodne w grupie zbiorczej: zabawy dowolne podejmowane przez dzieci, wyzwalające ich  aktywność. zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.  Rozmowy indywidualne  i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci.

UWAGA!

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie

ze względu na: warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, wycieczki, spacery, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

/w ramach podstawy programowej/

Język angielski – 2 razy w tygodniu po 15 min. – środa i czwartek

/w ramach podstawy programowej/

Język angielski – 2 razy w tygodniu po 30 min.: -  wtorek i czwartek Biedronki
oraz środa i czwartek Pszczółki

/zaj. dodatkowe/

 Religia – 2 razy w tygodniu  po 15 min. - czwartek. 

/zaj. dodatkowe/

Religia – 2 razy w tygodniu po 30 min. -  czwartek i piątek

Dodatkowe zajęcia taneczne: środa 13:30 – 14:30 (w podziale na 2 grupy)