ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

TRENING PRZED EGZAMINEM

Żeby osiągnąć dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, uczniowie muszą być naprawdę systematyczni. Większa niż w gimnazjum liczba zadań otwartych może się okazać prawdziwym wyzwaniem.

– Tego chcieli uczniowie i nauczyciele – przekonywał na pierwszej w tym roku szkolnym konferencji prasowej Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czego chcieli? M.in. tego, by we wszystkich trzech arkuszach (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) było więcej zadań otwartych, a więc takich, w których zdający sami tworzą odpowiedź.

Egzamin ósmoklasisty. Więcej zadań otwartych

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych ósmoklasista będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów (od pięciu do dziewięciu zadań w arkuszu, w tym wypracowanie za aż 40 proc. punktów, dla porównania – w arkuszu dla gimnazjalistów było to 30 proc.), na egzaminie z matematyki do 50 proc. punktów, a na egzaminie z języka obcego też do 50 proc. punktów.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego wszyscy uczniowie będą musieli napisać tekst – krótką notatkę lub e-mail. Na egzaminie gimnazjalnym takie zadanie mieli tylko ci uczniowie, którzy przystępowali do nieobowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

– Zależy nam na tym, by młody człowiek, który kończy szkołę podstawą, potrafił się wypowiedzieć w języku polskim: krócej i dłużej, potrafił logicznie argumentować to, co ma do powiedzenia, potrafił przedstawić swój tok rozumowania, a tego uczy m.in. matematyka, i umiał napisać w języku obcym krótką notatkę, a nie tylko przeczytać i zrozumieć to, co usłyszy – wyjaśniał dyrektor CKE.

Egzamin ósmoklasisty. Mniej arkuszy

Ósmoklasiści będą mieli mniej egzaminów niż ich koledzy, którzy kończą gimnazja. W ciągu trzech dni będą rozwiązywali tylko trzy, a nie pięć czy sześć arkuszy z zadaniami. W poniedziałek 15 kwietnia – język polski (120 minut), 16 kwietnia – matematykę (100 minut), 17 kwietnia – język obcy (90 minut). Wszystkie egzaminy zaczną się o godz. 9.

Ósmoklasiści są w trudniejszej sytuacji niż ich starsi koledzy, bo takiego egzaminu nikt jeszcze przed nimi nie pisał. – O egzaminie wszystko już wiadomo – podkreślał Smolik. – We wrześniu 2017 r. opublikowaliśmy informatory, które zawierają szczegółowe opisy arkuszy egzaminacyjnych i przykładowe zadania oraz skale ich oceniania – mówił. – W grudniu 2017 r. opublikowaliśmy przykładowe arkusze z pełną obudową. To nie wszystko. W grudniu tego roku przeprowadzimy próbne egzaminy, a jeśli tego jeszcze będzie za mało, to w marcu też przekażemy szkołom dodatkowe zestawy zadań, by mogły przeprowadzić kolejny próbny egzamin i jeszcze poćwiczyć z dziećmi. Nie ma takiej sytuacji, żeby nauczyciele, rodzice czy dzieci mogli mówić, że nic nie wiedzą na temat tego egzaminu.

Grudniowy egzamin próbny nie będzie obowiązkowy, przystąpią do niego zainteresowane szkoły. Z wyjątkami, które posłużą CKE do celów diagnostycznych. Te prace ocenią specjaliści z okręgowych komisji egzaminacyjnych, resztę – nauczyciele ze szkół, w których test zostanie przeprowadzony.

Egzamin ósmoklasisty. Język polski

Co warto wiedzieć? Na egzaminie z języka polskiego uczniowie po raz pierwszy dostaną do wyboru dwa tematy (jak na maturze): jeden o charakterze retorycznym (np. rozprawka), a drugi – twórczym (np. opowiadanie). Bez względu na to, który wybiorą, muszą się odwołać do lektur obowiązkowych. Przez pierwsze trzy lata nowych egzaminów wymagana będzie znajomość tylko lektur obowiązkowych z siódmej i ósmej klasy. W przykładowym arkuszu CKE znalazły się następujące tematy: „Napisz list otwarty skierowany do rówieśników, w którym przekonasz ich, że warto pomagać ludziom. W argumentacji wykorzystaj interpretację wiersza Tadeusza Różewicza List do ludożerców i odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej” oraz „Wyobraź sobie, że losy Aliny i Balladyny potoczyły się inaczej. Dokończ opowiadanie, w którym zmienisz historię ich życia. Napisz swoją pracę tak, żeby wykazać, że dobrze znasz Balladynę Juliusza Słowackiego”.

Egzamin ósmoklasisty. Matematyka i języki

Na egzaminie z matematyki ma być więcej niż dotąd zadań praktycznych, np. obliczanie cen, procentów, rabatów. Większą wagę będą miały tzw. zadania na dowodzenie, np. uczeń może zostać poproszony o uzasadnienie, dlaczego pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego samego roku zawsze przypadają tego samego dnia tygodnia.

Egzamin z języków obcych nie będzie miał już dwóch poziomów trudności. Będzie na nim co najmniej jedno zadanie otwarte sprawdzające każdą z umiejętności: czytanie, słuchanie, znajomość funkcji językowych, gramatyki i leksyki oraz pisanie. To nowość, do tej pory na egzaminach zewnętrznych zadania, np. ze słuchania, zawsze miały formułę zamkniętą. Otwarte zadania sprawdzające tę umiejętność pojawiały się tylko na maturze, i to dwujęzycznej.

Egzamin ósmoklasisty. Odwołanie

W poprzednich latach wglądy w arkusze z egzaminu gimnazjalnego nie cieszyły się specjalną popularnością – zdecydowało się na to ok. 200 osób. CKE zdaje sobie sprawę z tego, że w tym roku stawka egzaminów kończących gimnazjum i podstawówkę jest wysoka i okręgowe komisje będą przygotowane na większe zainteresowanie uczniów i rodziców.

Egzamin ósmoklasisty. Jak się uczyć

Nie odkładaj nauki i powtórek na ostatnią chwilę – systematyczna praca zawsze popłaca. Niech to będzie choć pół godziny w tygodniu, ale za to w każdym. Najlepiej oczywiście, gdyby to było kilka czy kilkanaście minut każdego dnia.

Nie ucz się wzorów matematycznych bezmyślnie na pamięć, spróbuj lepiej zrozumieć, co właściwie za nimi stoi. Dzięki temu lepiej sobie poradzisz, gdy trzeba będzie ich użyć w zadaniu w sytuacji silnego stresu. To będzie też pomocny trening tzw. zadań na dowodzenie.

Łącz rozrywkę z nauką. Oglądasz seriale? Wspaniale, spróbuj częściej oglądać je bez lektora. Na początku możesz zostawić napisy, z czasem próbuj radzić sobie bez nich albo wybieraj napisy w oryginalnym języku filmu, dzięki temu opatrzysz się z pisownią. To może być bardziej przydatne, niż ci się wydaje – słuchanie to bardzo ważna część egzaminu ósmoklasisty.

Nawet wiadomości do znajomych i rodziny, które wysyłasz w popularnych komunikatorach, pisz starannie. Na egzaminie możesz zostać poproszony/a o napisanie m.in. krótkiej notatki, zaproszenia czy e-maila. Jeśli w codziennym życiu będziesz podchodzić do tego poważnie, na egzaminie nie będzie to już takie straszne. Uwaga! Ta umiejętność dotyczy też języka obcego.

Nie odpuszczaj sobie szkolnych lektur! Wszystkie książki z kanonu dla klas 7 i 8 będą na egzaminie obowiązkowe. Rób notatki w czasie czytania, zastanawiaj się, czym cechują się bohaterowie, kogo ci przypominają. Lektura nigdy nie idzie na marne.

Artykuł zaczerpnięty z wyborcza.pl