ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji do przedszkola w roku  szkolnym  2024/2025