ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Dokumenty do pobrania

W naszej placówce, czyli Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Nisku,
ul. H. Dąbrowskiego 8     37 - 400 Nisko

prowadzimy rekrutację do:
 - Przedszkola nr 2,  z trzema oddziałami dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. W Przedszkolu będzie prowadzony oddział przedszkolny - zerówka,
w którym dzieci 6-letnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,  do klasy pierwszej dla dzieci 7-letnich. 

Prowadzimy równiez zapisy do klas starszych. W szkole funkcjonują klasy od pierwszej do ósmej.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki i podjęcie w niej nauki szkolnej, bądź przedszkolnej.

W plikach do pobrania znajdziecie Państwo niezbędne wnioski i oświadczenia konieczne w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.
 
Zamieszczone dokumenty do wydruku są edytowalne, można je wypełnić  ręcznie lub komputerowo.
                                                        
                                                      Wszystkie dokumenty można również odebrać  w sekretariacie szkoły. 

Zapraszamy!