ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

KÓŁKO PLASTYCZNE

W naszej szkole nie tylko się uczymy, ale z wielkim zaangażowaniem ciekawe prace tworzymy.
Uczniowie klas młodszych, jak i klas starszych na zajęciach plastyczno - technicznych i lekcjach plastyki tworzą ciekawe prace. Twórczość ta sprawia im ogromną radość, rozwija ich zainteresowania i zdolności artystyczne. 

Widząc duże zainteresowanie uczniów kl.zajęciami plastycznymi zostało zorganizowane w naszej szkole kółko plastyczne. Jest ono dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. 
Rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne, zdolności do działania i osiągania celu, umożliwia poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami artystycznymi, wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, rozwija umiejętność współpracy w grupie, pomaga w odkrywaniu przez dzieci swojego ,,Ja".

Uczniom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenie lub doznania zmysłowe. Prace uczniów są ozdobą szkolnych korytarzy.