ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

KÓŁKO EKOLOGICZNE

31 maja członkowie  Kółka Ekologicznego zmagali się z różnymi pytaniami i problemami biorąc udział w Konkursie Ekologicznym.
Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązywali test i odpowiadali na różne pytania, np. Co to jest dziura ozonowa?, Co to jest smog?, Co to jest i na czym polega segregacja śmieci?, Co to jest recykling? Musieli również wykazać się znajomością roślin oraz  znajomością zwierząt chronionych.