ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Dyżury i godziny dostępności nauczycieli oraz zebrania z rodzicami

TERMINY
dyżurów pedagogicznych nauczycieli i zebrań rodziców

w ramach tzw. „ostatnich wtorków miesiąca”
w roku szkolnym 2023/2024

Dyżury nauczycieli szkoły i przedszkola dla rodziców odbywają się
w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 16:00 -17:00.

 Nauczyciele oczekują na rodziców i opiekunów prawnych w pokoju nauczycielskim lub w salach przedszkolnych.

Jest to dobra okazja do indywidualnych spotkań z wychowawcą i nauczycielami.

HARMONOGRAM:

26 września 2023 r. - zebranie organizacyjne z rodzicami

  24 października 2023 r. - dyżur pedagogiczny (przeniesiony z 31 października)

28 listopada 2023 r. - zebranie śródroczne z rodzicami 

20 grudnia 2023 r. - dyżur pedagogiczny 

13 lutego 2024 r. - zebranie półroczne z rodzicami 

26 marca 2024 r. - dyżur pedagogiczny 

23 kwietnia 2024 r. - zebranie śródroczne z rodzicami 

28 maja 2024 r. - dyżur pedagogiczny 

Dokładny harmonogram zebrania oraz przypomnienie w Terminarzu e-dziennika

zobowiązany jest przedstawić wychowawca klasy

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 2023/2024

Wszyscy nauczyciele są dostępni dla uczniów i ich rodziców
w ostatni wtorek każdego miesiąca w godz. 1600 – 1700

a ponadto:

l.p.

nazwisko i imię

TERMIN

1.

Barylska Mirosława

 poniedziałek 1200 – 1230

2.

Bednarczyk Anna

piątek 1230 – 1330

3.

Bis Dominika

środa 1230 – 1330

4.

Borycki Waldemar

wtorek 1045 – 1145 co drugi tydzień

5.

Czarnota Danuta

środa 1230 – 1330

6.

Filiks Barbara

 poniedziałek 1330 – 1430 co drugi tydzień

7.

Jackowicz Aleksandra

środa i piątek  715  – 730 co drugi tydzień

8.

Kowal Renata

 czwartek 1230 – 1330

9.

Maziarz Ewa 

czwartek 1630 – 1730

10.

Nowak Monika

środa i piątek  730  – 800 pierwszy i ostatni tydzień w miesiącu

11.

Paszko Alina

poniedziałek 1130 - 1230

12.

Rej Elżbieta

wtorek 1400 – 1500

13.

Rodziewicz Joanna

wtorek 930 – 1030

14.

Rzucidło Henryk

 

15.

Sobiecka Dorota

środa 1130 – 1230

16.

Stańczyk Joanna

poniedziałek 1030 – 1100 oraz  czwartek 1330 – 1400

17.

Szymula – Habrat Małgorzata

wtorek 1230 – 1330

18.

Uchman Aleksandra

czwartek  700 – 800

19.

Urbanik Jerzy

wtorek 1630 – 1730

20.

Waszkiewicz Renata

środa 1230 – 1330

21.

Wójtowicz Alina

poniedziałek 1400 – 1500

22.

Zalewska Bogusława

poniedziałek 1230 – 1330

23.

Żołynia Agnieszka

czwartek  1230 – 1330