ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Harmonogram rekrutacji
do klas pierwszych  

szkół  podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 

Data

Etap rekrutacji / czynność rodzica

od

do

Zgłoszenie kandydata, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej

26 lutego 2024 r.

8 marca 2024 r.

do godz. 16.00

Złożenie zgłoszenia przez rodzica kandydata zamieszkałego
w obwodzie szkoły
wraz z oświadczeniem. 

11 marca 2024 r.

15 marca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń kandydatów

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych

18 marca 2024 r.

27 marca 2024 r.

do godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 kwietnia 2024 r.

10 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

11 kwietnia 2024 r.
do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 kwietnia 2024 r.

17 kwietnia 2024 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18 kwietnia 2024 r.
do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych
- postępowanie uzupełniające do kl. I PSP nr 4 nie będzie prowadzone

6 maja 2024 r.

10 maja 2024 r.

do godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z     dokumentami     potwierdzającymi    
spełnianie       przez kandydata   warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

13 maja 2024 r.

16 maja 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

17 maja 2024 r.
do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 maja 2024 r.

24 maja 2024 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

27 maja 2024 r.
do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia 2024 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.