ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 2 na rok szkolny 2024/2025

Poniżej zamieszczamy listy  kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia
do Przedszkola nr 2 w Nisku na rok szkolny 2024/2025
(w kolejności alfabetycznej)
Potwierdzenie woli zapisu należy składać w sekretariacie od 17 kwietnia do 24 kwietnia 2024 roku 

Druk potwierdzenia woli do pobrania w załącznikach poniżej oraz w sekretariacie

Ważne !
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają do dnia 24 kwietnia 2024 r. pisemne potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Brak pisemnego potwierdzenia woli do dnia 24 kwietnia 2024 r. jest równoznaczny z rezygnacją.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola nr 2 w Nisku 
na rok szkolny 2024/2025 (nowe wnioski ) 
 

 1. Bis Nikodem
 2. Czajka Milan
 3. Hamera Sara
 4. Kobylarz Marcelina
 5. Kusiak Zuzanna
 6. Kuźma Kinga
 7. Malinowski Krystian
 8. Parada Florian
 9. Parada Kornelia
 10. Saja Filip
 11. Stobnicki Miłosz
 12. Sudoł Emma
 13. Sysoł Franciszek
 14. Tyza Jan

Postępowanie uzupełniające do przedszkola rozpoczniemy 26 kwietnia 2024 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola nr 2 w Nisku 
na rok szkolny 2024/2025 (kontynuacja) 
 

 1. Bąk Kamil
 2. Bąk Wojciech
 3. Błądek Patryk Piotr
 4. Chmielarz Dawid
 5. Dmitrowski Aleksander
 6. Dolecki Michał
 7. Duda Alicja
 8. Dybka Tymoteusz
 9. Frącz Maja
 10. Galant Fabian
 11. Galant Gabriel
 12. Grzegórski Florian
 13. Grzybowska Hanna
 14. Grzybowska Ida Klaudia
 15. Hetnar Grzegorz
 16. Iwaszko Stanisław
 17. Karczmarz Zuzanna
 18. Kasica Ignacy
 19. Kobylarz Zuzanna
 20. Kopeć Adrianna
 21. Kopeć Oliwier
 22. Kozioł Adela
 23. Krzyżak Martyna
 24. Litwińska Iga
 25. Litwińska Laura
 26. Łaska Gabriela
 27. Nowak Izabella
 28. Nowakowska Karolina Edyta
 29. Pajor Antoine Nicolas
 30. Perlak Antoni
 31. Piróg Aniela
 32. Potocka Gabriela
 33. Puc Lidia
 34. Sączawa Antoni
 35. Sączawa Zofia
 36. Siudy Maja
 37. Sysoł Zofia
 38. Szczęch Tomasz
 39. Szot Oliwier
 40. Szymańska Aleksandra
 41. Ślusarczyk Jan
 42. Tęcza Jan
 43. Torla Dawid
 44. Torla Julia
 45. Urbanik Patryk
 46. Warchoł Michał
 47. Wolanin Elena
 48. Woźniak Aleksander
 49. Zięba Franciszek
 50. Żak Szymon