ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej PSP nr 4 na rok szkolny 2024/25

Komisja Rekrutacyjna publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  w Nisku na rok szkolny 2024/2025

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych obowiązani są w terminie od 12 do 17  kwietnia 2024 r.
dostarczyć do sekretariatu szkoły wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

Niezłożenie takiej informacji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole. 
Druk do pobrania w sekretariacie szkoły oraz  w dokumentach do pobrania w zakładce "Rekrutacja" .

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  
na rok szkolny 2024/2025

 1. Bąk Jakub
 2. Bąk Wiktoria
 3. Czaja Aleksandra
 4. Duda Milena
 5. Dybka Emily
 6. Gałęza Gabriel
 7. Gardias Klara
 8. Gołąbek Adam
 9. Grzegórska Hanna
 10. Iwaszko Izabela
 11. Kasica Szymon
 12. Kopeć Antoni
 13. Malinowska Oliwia
 14. Mazur Szymon
 15. Pawlik Lena
 16. Potocka Matylda
 17. Puc Hanna
 18. Saja Maja
 19. Sączawa Michalina
 20. Skupień Bianka
 21. Słomiany Szymon
 22. Stobnicki Marcel
 23. Sudoł Borys
 24. Ślusarczyk Kinga
 25. Warchoł Wojciech

Szkoła nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej do klasy I na rok szkolny 2024/2025