ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Dyrekcja

                Dyrektor - mgr Alina Wójtowicz

            Wicedyrektor - mgr Elżbieta Rej

                 Kontakt:

                              - telefoniczny:  15 841 23  63

                                 - e - mail:     zsp1nisko@onet.pl

                                 - e - mail:     psp4nisko@wp.pl

                                 - osobisty:    codziennie w godzinach pracy