ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Od 9 maja 2022 r. kandydaci, ich rodzice i prawni opiekunowie będą mogli zapoznać się
w systemie rekrutacyjnym z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji.

Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym Wniosku o przyjęcie do szkoły
będzie możliwe od 16 maja 2022 r.

Szczegółowe kalendarium postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich znajduje się poniżej w pliku do pobrania.