ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Nauczyciele szkoły

 1. mgr Mirosława Barylska - edukacja dla bezpieczeństwa 
 2. mgr Anna Bednarczyk – matematyka,
 3. mgr Dominika Bis – pedagog specjalny, wspomaganie procesu kształcenia ucznia
 4. mgr Waldemar Borycki - informatyka, technika 
 5. mgr Danuta Czarnota - język polski, 
 6. mgr Aleksandra Jackowicz – fizyka   
 7. mgr Renata Kowal - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka   
 8. mgr Małgorzata Lasocińska - Zając- wychowanie do życia w rodzinie
 9. mgr Ewa Maziarz - psycholog
 10. mgr  Monika Nowak – geografia,
 11. mgr Alina Paszko - religia
 12. mgr Elżbieta Rej wicedyrektor, język niemiecki, pedagog szkolny
 13. mgr Joanna Rodziewicz - biologia, chemia, przyroda
 14.  mgr Henryk Rzucidło – muzyka
 15. mgr Dorota Sobiecka - wspomaganie procesu kształcenia, oligofrenopedagog, logopeda
 16.  mgr Joanna Stańczyk  język angielski
 17.  mgr Małgorzata Szymula-Habrat – edukacja wczesnoszkolna
 18.  mgr Jerzy Urbanik – wychowanie fizyczne
 19.  pani Renata Waszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, oligofrenopedagog
 20.  mgr Alina Wójtowicz dyrektor - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 21.  mgr Bogusława Zalewska - wspomaganie procesu kształcenia ucznia
 22. mgr Agnieszka Żołynia – wspomaganie procesu kształcenia ucznia, oligofrenopedagog