ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2024/2025

Data

   Etap rekrutacji /czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

26 lutego 2024 r.

8 marca 2024 r.

do godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11 marca 2024 r.

22 marca 2024 r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru
podpisanego wniosku o przyjęcie
oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 marca 2024 r.

15 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
i dokumentów, 
o których mowa w pkt.2
oraz wykonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej
czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

16 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2024 r.

24 kwietnia 2024 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola,
do którego zostało zakwalifikowane.

25 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 Procedura odwoławcza

od 26 kwietnia 2024 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych
rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Postępowanie uzupełniające do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

26 kwietnia 2024 r.

7 maja 2024 r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru
podpisanego wniosku o przyjęcie
oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

8 maja 2024 r.

10 maja 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów,
o których mowa w pkt.2 oraz wykonanie przez przewodniczącego
Komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych
w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

13 maja 2024 r.

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 maja 2024 r.

16 maja 2024 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola,
do którego zostało zakwalifikowane.

17 maja 2024 r.

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 20 maja 2024 r.

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia 2024 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.