ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Obiady

Opłat za obiady dokonujemy

 do dnia 15 danego miesiąca za dany miesiąc

(np. za miesiąc luty do 15 lutego)

Dokonanie opłaty w odpowiednim terminie jest gwarancją wydania posiłku dla dziecka. 

 W przypadku nieobecności dziecka obiady należy odwołać.

Należy to uczynić z wyprzedzeniem, tj. najpóźniej w przeddzień nieobecności dziecka danego dnia

pod nr tel. 15 8412 363 (sekretariat) lub osobiście.

 

Koszt miesięczny obiadów:  5,00 zł x ilość dni obiadowych 

 

Przypominamy, aby na bieżąco zgłaszać informację, czy dziecko zostało zapisane na obiady, bądź wypisane z obiadów.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, stołówka zamawia obiad, za który będzie trzeba zapłacić.

Informacja o kosztach za dany miesiąc wraz z jadłospisem na dany tydzień widnieje na tablicy ogłoszeń obok kuchni.

Rodzice w trakcie roku szkolnego mogą zgłosić dziecko do korzystania z obiadów,

bądź z nich zrezygnować.