ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 4 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe:  29 stycznia  – 11 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 

5. Egzamin ósmoklasisty: 14-15-16  maja 2024 r. (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

7. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 Dodatkowe dni wolne:

                 2 i 3 listopada 2023 r.,  2 stycznia 2024 r., 2 oraz 31maja 2024 r.,