ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Kalendarz uroczystości i wydarzeń w roku szkolnym 2022/2023

 

WYDARZENIE

DATA

DZIEŃ
TYGODNIA

UWAGI/
odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2022

środa

A. Wójtowicz

Narodowe czytanie

09.09.2022

piątek

D. Czarnota

Szkolny Dzień Kreatywności z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki

15.09.2022 r.

środa

R. Waszkiewicz

Akcja „Sprzątanie Świata”

16.09.2022 r.
– 22.09.2022 r.

piątek/
czwartek

J. Rodziewicz

Dzień Przedszkolaka

20.09.2022 r.

wtorek

Wychowawcy

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

26.09.2022 r

poniedziałek

J. Stańczyk
– Tęcza

ZEBRANIE Z RODZICAMI

27.09.2022 r,
godz.1600-1700

wtorek

Wychowawcy

Dzień Głośnego Czytania

29.09.2022 r.

czwartek

R. Kowal

Dzień Chłopaka

30.09.2022 r.

piątek

Wychowawcy

Światowy Dzień Uśmiechu

07.10.2022 r.

piątek

E. Rej

A. Żołynia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

07.10.2022 r.

piątek

A. Bednarczyk

Wybory Samorządu Uczniowskiego

06.10.2022 r.

czwartek

Opiekunowie SU

Święto Komisji Edukacji Narodowej

13.10.2022 r.

czwartek

D. Czarnota

H. Rzucidło

R. Waszkiewicz

Samorząd Uczniowski

Pasowanie uczniów kl.1

26.10.2022 r.
godz.900

wtorek

R. Kowal
A. Żołynia

Jesienny Bal Przedszkolaków

27.10.2022 r.

czwartek

Wychowawcy

DYŻUR PEDAGOGICZNY

25.10.2022 r.
godz.1600-1700

wtorek

A.Wójtowicz

Dzień Wszystkich Świętych

01.11.2021 r.
(także 31 X i 2 XI)

wtorek

dzień wolny

Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek

04.11.2022 r.

piątek

R. Kowal,
A. Żołynia,

wychowawcy przedszkola

Dzień „Śniadanie Daje Moc”

08.11.2022 r.

wtorek

R. Waszkiewicz

Pasowanie na przedszkolaka

16.11.2022 r.

środa

A. Frączek

Święto Niepodległości/

obchody w szkole i przedszkolu

(11.11.2022 r.)

10.11.2022 r.

czwartek

A. Uchman

J. Urbanik

H. Rzucidło

Wychowawcy przedszkola

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

18.11.2022 r.

piątek

E. Rej
A. Żołynia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25.11.2022 r.

piątek

Wychowawcy przedszkola

Andrzejki

29.11.2022 r.

wtorek

Wychowawcy przedszkola

ZEBRANIE Z RODZICAMI

29.11.2021 r.
godz.1600-1700

wtorek

Wychowawcy
Dyrektor

Mikołajki

06.12.2022

wtorek

Wychowawcy

Dyżur pedagogiczny

20.12.2022 r.

godz.1600-1700

wtorek

Wychowawcy
Dyrektor

Spotkania wigilijne i wspólne kolędowanie

19 – 22.12.2022 r.

poniedziałek/
czwartek

Wychowawcy

Szkolne jasełka

22.12.2022 r.

czwartek

A. Paszko

H. Rzucidło

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2022 r.     do 31.12.2022 r.

Jasełka dla społeczności lokalnej

06.01.2023 r.

piątek

B. Paszko

H. Rzucidło

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

12.01.2022 r. godz. 1515

czwartek

Wychowawcy
Dyrektor 

Ferie zimowe

od 16.01.2023 r.  do 29.01.2023 r.

Spotkanie z Rodzicami
na zakończenie I półrocza r. szk. 2022/23

31.01.2023 r.
godz.1600-1700

wtorek

Dyrektor
Wychowawcy

Jasełka przedszkolne

10.01.2023 r.

wtorek

B. Skiba

Święto Babci i Dziadka
w przedszkolu

20.01.2023 r.

piątek

Wychowawcy

Dzień Bezpiecznego Internetu

07.02.2023 r.

wtorek

W. Borycki

Rada Pedagogiczna Plenarna

07.02.2023 r.

wtorek

Dyrektor

Apel szkolny na podsumowanie I półrocza

08.02.2023 r.

środa

J. Urbanik

Zabawa Karnawałowa

11.02.2023 r.

sobota

Wychowawcy

Talentynki – Dzień Babci
i Dziadka w kl. I – III

14.02.2023 r.

wtorek

Wychowawcy

Szkolny Dzień Sympatii/
Poczta Walentynkowa

14.02.2023 r.

wtorek

Samorząd Uczniowski

Dzień Nauki Polskiej

17.02.2023 r.

piątek

A. Jackowicz

Dzień Języka Polskiego

21.02.2023 r.

wtorek

nauczyciele uczący języka polskiego

Dyżur pedagogiczny

28.02.2023 r.
godz.1600-1700

wtorek

Wychowawcy
Dyrektor 

Dzień Kobiet

08.03.2023 r.

środa

Wychowawcy

Dzień Liczby π

14.03.2023 r.

wtorek

A. Bednarczyk

Powitanie wiosny na wesoło
– wiosenny turniej klas

21.03.2023 r.

wtorek

J. Urbanik,
J. Stańczyk
– Tęcza,
J. Rodziewicz

Zebranie śródroczne z Rodzicami

28.03.2023 r., 
godz.1600-1700

wtorek

Wychowawcy
Dyrektor 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

(02.04.2022 r.)   03.04.2022 r.

poniedziałek

R. Kowal

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.  (czwartek – wtorek)

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

21.04.2022 r.

piątek

J. Rodziewicz

Światowy Dzień Języka Angielskiego

 

21.04.2023 r.

piątek

J. Stańczyk
– Tęcza

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24.04.2023 r.

poniedziałek

R. Kowal

Dyżur pedagogiczny

25.04.2023 r.,
godz.1600-1700

wtorek

Wychowawcy
Dyrektor 

Dni wolne    01 – 03 maja 2023 r. (poniedziałek– środa)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej/
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


27.04.2023 r.
lub
04.05.2023 r.

 

czwartek

A. Uchman,
H. Rzucidło,
R. Waszkiewicz

Egzamin ósmoklasisty

23 – 24 – 25maja 2023 r.
wtorek – czwartek

Dzień Matki (przedszkole)

26.05.2023 r.

piątek

Wychowawcy

Śródroczne spotkanie
z Rodzicami

30.05.2023 r.,  godz.1600-1700

wtorek

Wychowawcy
Dyrektor 

Dzień Dziecka/ Piknik Rodzinny

01.06.2023 r./
03.06.2023 r.

czwartek/
sobota

wszyscy nauczyciele

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

16.06.2023 r.

piątek

Wychowawcy
Dyrektor 

Pożegnanie absolwentów

22.06.2023 r.

czwartek

D. Czarnota

J. Stańczyk
– Tęcza

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23.06.2023 r.

piątek

R. Waszkiewicz

M. Szymula
– Habrat

 

Rada Pedagogiczna Plenarna
podsumowująca rok szkolny 2022/2023

30.06.2023 r.

piątek

Dyrektor