ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Rada Rodziców

SZKOLNA RADA RODZICÓW 2023/2024

Przewodniczący:   p. Urszula Tyza

Z-ca przew.:  p. Marek Pachla 

Skarbnik:  p. Małgorzata Słomiany

Członkowie: p. Damian Dolecki

                         p. Karolina Łaska

                         p. Agnieszka Łątka

                         p. Anna Skupień

                         p. Małgorzata Urbanik

Artykuły