ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

KLASA 3

WYCHOWAWCA:  MGR MAŁGORZATA SZYMULA - HABRAT 

lekcja

godziny

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.
800-845
wychowanie
fizyczne
edukacja polonistyczna
 edukacja
polonistyczna
edukacja polonistyczna
edukacja 
matematyczna 
2.
850-935
edukacja polonistyczno
- społeczna
edukacja matematyczna 
edukacja
matematyczna 
edukacja matematyczna
edukacja polonistyczna
3.
945-1030
edukacja matematyczna
wychowanie
fizyczne
edukacja
muzyczna
edukacja
informatyczna
edukacja
techniczna
4.
1045-1130
religia
 edukacja przyrodnicza
język
angielski
wychowanie fizyczne 
 język
angielski
5.
1145-1230
 
edukacja
plastyczna
 
religia