ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

KLASA 2

WYCHOWAWCA:    MGR  RENATA KOWAL

lekcja

godziny

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

800-845

 edukacja 
polonistyczna
edukacja
polonistyczna
edukacja
polonistyczna
język angielski 
edukacja 
polonistyczna

2.

850-935

wychowanie
fizyczne
edukacja matematyczna
język 
angielski
edukacja polonistyczno
-społeczna
edukacja matematyczna

3.

945-1030

religia
religia
edukacja
matematyczna
edukacja
matematyczna 
edukacja techniczna

4.

1045-1130

edukacja matematyczna
wychowanie fizyczne
edukacja przyrodnicza
edukacja
techniczna
edukacja informatyczna
(gr. II)

5.

 1145-1230

edukacja informatyczna
(gr. I)
 zajęcia rozwijające uzdolnienia
edukacja plastyczna
wychowanie
fizyczne