ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

KLASA 1

WYCHOWAWCA:    PANI RENATA WASZKIEWICZ

lekcja

godziny

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

800-845

religia
edukacja polonistyczno
- społeczna  
język
angielski 
edukacja polonistyczna
 wychowanie
fizyczne

2.

850-935

edukacja matematyczna
religia
edukacja 
polonistyczna
edukacja 
informatyczna
edukacja 
polonistyczna

3.

945-1030

 edukacja polonistyczna
 edukacja matematyczna
 wychowanie fizyczne
edukacja matematyczna
 edukacja matematyczna

4.

1045-1130      

edukacja przyrodnicza
 edukacja
muzyczna
edukacja
matematyczna
język
angielski
edukacja techniczna

5.

1145-1230      

edukacja plastyczna
wychowanie
fizyczne
  zajęcia rozwijające uzdolnienia