ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

SKS

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów I ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.