ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "RACŁAWICE"

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” został reaktywowany w 1986 r. Za oficjalną datę wznowienia działalności zespołu przyjmuje się 20.02.1986 roku. Praca pedagogiczna podejmowana w zespole skierowana jest głównie na ukształtowanie świadomego człowieka – Polaka, a środkiem do osiągnięcia tego celu jest bogactwo folkloru polskiego, opartego na wartościach narodowych i chrześcijańskich.

Od 1996 r. ZPiT „Racławice” działa i rozwija się pod patronatem KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej, a jednym z podstawowych celów tej działalności jest pielęgnowanie wartości religijnych, moralnych, kulturowych oraz motywowanie młodego pokolenia do wysiłku na rzecz własnego wzrastania w kulturę i tworzenie nowej kultury życia.