ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Nauczyciele przedszkola

mgr Dominika Bis – pedagog specjalny, wspomaganie procesu kształcenia ucznia

mgr Sylwia Garbacz– nauczanie przedszkolne

mgr Edyta Giża - nauczanie przedszkolne, język niemiecki

mgr Mirosława Koguc – nauczanie przedszkolne

mgr Paulina Krasny – nauczanie przedszkolne

mgr Alina Paszko – religia

mgr Barbara  Skiba – nauczanie przedszkolne

mgr Joanna Stańczykjęzyk angielski