ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

REGUŁY DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

1. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio nauczycielce przedszkola.

UZASADNIENIE:
Chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo Waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.
 

 2. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.

UZASADNIENIE:
Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.
 

 3. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic, który załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem, musi zgłosić ten fakt nauczycielowi - wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.

UZASADNIENIE:
Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało, pod czyją  jest opieką.
 

 4. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych
    z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

UZASADNIENIE:
Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę.

 

5. Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu i wraca do przedszkola, gdy jest już całkowicie zdrowe.

UZASADNIENIE:
Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
 

6. Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 800.

UZASADNIENIE:
Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia. Jest to także konieczne w celu zapewnienia dzieciom wszystkich posiłków.

  

7. W  naszym  przedszkolu  przyzwyczajamy  dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.

UZASADNIENIE:
Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia  do niektórych potraw.

 

8. Po odebraniu przez rodziców dzieci mogą przyjść do ogródka przedszkolnego tylko pod opieką osób dorosłych.

UZASADNIENIE:
Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, jeśli po odebraniu przez rodziców przychodzą bawić się  w ogrodzie przedszkolnym.

 

9. Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.

UZASADNIENIE:
Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

 

10. Na teren przedszkolnego placu zabaw nie wprowadzamy zwierząt.

UZASADNIENIE:
Zależy nam na zdrowiu   i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.

 

11. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu Rodzic powinien zgłosić ten fakt do Sekretariatu, bądź powiadomić wychowawcę.

UZASADNIENIE:
Chcemy, abyście Państwo nie musieli płacić za posiłki podczas dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu.
Jeżeli zgłoszenie nie zostanie przyjęte, to dla Waszego dziecka będą zamawiane posiłki na każdy kolejny dzień i po zakończeniu miesiąca będzie trzeba za nie zapłacić.

Tel. kontakt.15 8412 363 lub kontakt z wychowawcą.