ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

LISTA INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ

  NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 

Lp.

Nazwa instytucji

Adres

Telefon

1.
Poradnia Psychologiczno –  Pedagogiczna w Nisku
Nisko
 ul. Paderewskiego 4
15 841 27 73
2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
Nisko
 ul.3-go Maja 10
15 841 56 64   
15 841 23 34
3.
Świetlica Środowiskowo Profilaktyczna w Nisku
Nisko
ul. Kwiatkowskiego 2 B
15 841 56 64
4.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Nisko
ul. Kościuszki 7
 
15 841 63 68
5.
Niżańskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nisku
Nisko
ul. Kościuszki 9
15 841 21 44
6.
Gminna Komisja Profilaktyki w Nisku
 
Nisko
ul. 3-go Maja 10
15 841 23 34
15 841 46 38
7.
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
 
Nisko
 ul. Sandomierska 6
8412327
 
 
8.
Prokuratura Rejonowa w Nisku
Nisko
 ul. Sandomierska 19
8412053
9.
Sąd Rejonowi w Nisku – Kuratorzy rodzinni
Nisko
ul. Plac Wolności 14
15 841 20 48
wew.102
10.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku:
-Dom Samotnej Matki
-Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
 
Rudnik n. S.
ul. Rzeszowska 35
 
15 649 21 86
11.
„ORATORIUM” 
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi
St. Wola
ul. Ofiar Katynia 57 a
15 842 92 80
wew. 24;
wew.  27
15 844 83 69
12.
Punkt Konsultacyjny
Stowarzyszenie „Tarcza”
St. Wola
ul. Wojska Polskiego 5
15 842 09 40  
15 842 39 77
13.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nisko
ul. 3-go Maja 8
15 841 23 34
wew. 14
14.
Niebieska Linia (–  dot. przemocy)
 
0800120002
15.
Kuratoryjny telefon zaufania
 
0800177333
16.
Zatrzymać Przemoc
 
0800120148
17.
Komenda Wojewódzka Policji Wydział Prewencji
Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 30
17 858 25 30
17 858 25 31
18.
Ogólnopolski Telefon Zaufania (– dot. Narkomanii)
 
0801199990
19.
Narkomania – Pomoc Rodzinie
 
0801109696
20.
KARAN
Warszawa
ul. Grodzieńska 65
0800120289
21.
Pomarańczowa Linia (– dot. alkoholimu)
 
0800140068
22.
Poradnia Odwykowa w Nisku
Nisko
ul. Wolności  54
15 841 68 17
24.
„CARITAS” –  Parafialny Zespół w Nisku
Nisko
ul. Mickiewicza 4
15 841 27 73
25.
Numer alarmowy z telefonów komórkowych
 
112
26.
Policja
 
997
27.
Straż Pożarna
 
998
28.
Pogotowie Ratunkowe
 
999