ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

ONI MOGĄ POMÓC

800 12 01 48  – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)

22 619 91 49 – w sprawach terroryzmu

116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 
Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20.
 
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
Jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15  do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl
 
801 12 00 02 – Niebieska Linia 
To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.
 
801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 
Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21. Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl
 
22 692 82 26 – całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS 
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl
801 24 70 70 – całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA 
Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl
 
116 000 – całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka 
Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl