ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą m.in. pracownicy socjalni, przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele szkół z terenu Gminy i Miasta Nisko, funkcjonariusze Policji w Nisku, kurator sądowy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest bezpłatna pomoc w zakresie:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• informowanie o możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
 
Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa Cię zaniepokoiła i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy, zgłoś to!
 
Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
ul. 3 Maja 8,
37-400 Nisko 

         tel. 15 841 23 34  

Dodatkowych informacji udziela szkolny koordynator: pedagog szkolny – pani Elżbieta Rej